TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBike

InfoShip

Unia: Krajowe zakazy powodują chaos w transporcie [FILM]
InfoAir.pl - Opublikowano: 07.09.2020 14:00:11
Unia: Krajowe zakazy powodują chaos w transporcie

-"Chcemy jasnego systemu, a nie kalejdoskopu indywidualnych środków – powiedziała komisarz Ylva Johansson wyjaśniając inicjatywę KE dotyczącą ujednolicenia działań ograniczających podróżowanie w związku z pandemią koronawirusa.

Krajowe kryteria wprowadzania środków ograniczających swobodny przepływ w Unii Europejskiej są obecnie rozbieżne.

Unijne rady

4 września Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w celu zapewnienia, by wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie, które ograniczają swobodny przepływ w związku z pandemią koronawirusa, były koordynowane i jasno podawane do wiadomości na szczeblu UE.

We wniosku Komisji określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie powinny ściślej współpracować:

1. wspólne kryteria i progi dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży;

2. określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny;

3. wspólne ramy dla środków stosowanych wobec podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka;

4. jasne i terminowe informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

Zdaniem komisarzy

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: - Proponujemy państwom członkowskim dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do ograniczeń podróżowania tam, gdzie są one potrzebne, zawsze stawiając na pierwszym miejscu ochronę zdrowia publicznego. Musimy unikać dalszych zakłóceń i tak już niestabilnych gospodarek oraz dodatkowej niepewności dla obywateli, którzy dokonali ogromnych poświęceń. Tego się od nas oczekuje po wielu miesiącach obecności COVID-19 w naszym życiu.

Didier Reynders, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, powiedział: - Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się w UE poważnie ucierpiało w wyniku pandemii. Wielu obywateli, którzy codziennie korzystają z bezproblemowych podróży, przytłacza różnorodność przepisów w UE. Chcemy uproszczenia reguł. Proponujemy proste kryteria, stosowane bez dyskryminacji, łatwe do zastosowania przez państwa członkowskie i umożliwiające odpowiednie informowanie społeczeństwa.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: - Od marca Komisja opracowała i stworzyła solidne podstawy zaleceń dla państw członkowskich dotyczących kontroli na granicach wewnętrznych i zewnętrznych, których państwa członkowskie powinny przestrzegać. Dzisiejsze działania opierają się na dotychczasowych osiągnięciach, tak abyśmy mogli w pełni korzystać ze strefy Schengen. Dlatego chcemy jasnego "zielonego, pomarańczowego, czerwonego" systemu, a nie kalejdoskopu indywidualnych środków.

A oto wypowiedź komisarz Ylva Johansson:

Wspólne kryteria

Krajowe kryteria wprowadzania środków ograniczających swobodny przepływ w Unii Europejskiej są obecnie bardzo rozbieżne. Komisja proponuje, aby przy wprowadzaniu środków ograniczających każde państwo członkowskie uwzględniało następujące kryteria:

• łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni;

• odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze w okresie siedmiu dni;

• łączna liczba nowo przeprowadzonych testów na COVID-19 na 100 tys. osób na danym obszarze w okresie 14 dni.

Państwa członkowskie powinny co tydzień przekazywać te dane Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Państwa członkowskie powinny również przekazywać te dane odnośnie do szczebla regionalnego, aby zapewnić, by wszelkie środki mogły być ukierunkowane na te regiony, w których są one absolutnie niezbędne.

Przy założeniu, że państwo członkowskie wyjazdu ma tygodniowy wskaźnik testów wynoszący ponad 250 na 100 tys. osób, Komisja proponuje, aby państwa członkowskie nie ograniczały swobodnego przepływu osób podróżujących z innego państwa członkowskiego w przypadku gdy:

• łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na danym obszarze wynosi mniej niż 50 na 100 tys. osób w okresie 14 dni, LUB,

• odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 przeprowadzonych na danym obszarze nie przekracza 3 proc.

Wspólny kod kolorystyczny

Na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie Komisja proponuje, aby Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób publikowało aktualizowaną co tydzień mapę państw UE i EOG wraz ze wspólnym kodem kolorystycznym w celu wsparcia państw członkowskich i osób podróżujących. Komisja proponuje:

• kolor zielony dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi mniej niż 25 w okresie 14 dni ORAZ odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.;

• kolor pomarańczowy dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 nie przekracza 50 w okresie 14 dni PRZY CZYM odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. LUB łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi między 25 a 150 PRZY CZYM odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi mniej niż 3 proc.;

• kolor czerwony dla obszaru, na którym łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 przekracza 50 w okresie 14 dni ORAZ odsetek pozytywnych testów ze wszystkich testów na COVID-19 wynosi przynajmniej 3 proc. LUB łączna liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 wynosi ponad 150 na 100 tys. osób w okresie 14 dni;

• kolor szary, jeżeli brak jest wystarczających informacji, aby ocenić kryteria zaproponowane przez Komisję LUB jeżeli liczba testów na COVID-19 przeprowadzonych na 100 tys. osób nie przekracza 250.

Wspólne podejście

Komisja proponuje jednolite podejście państw członkowskich w odniesieniu do podróżnych przybywających ze stref wysokiego ryzyka. Państwa członkowskie nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Państwa członkowskie, które wprowadzają ograniczenia swobodnego przepływu w oparciu o własne procesy decyzyjne, mogą wymagać, aby:

• osoby podróżujące z obszaru określonego kolorem czerwonym lub szarym poddały się kwarantannie LUB przeszły test na COVID-19 po przybyciu — preferowanym wariantem jest test na COVID-19;

w uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą rozważyć zalecenie, aby osoby podróżujące z obszaru określonego kolorem pomarańczowym poddały się co najmniej testowi na COVID-19 przed wyjazdem lub po przyjeździe. Państwa członkowskie mogą wymagać od osób przybywających z obszaru określonego kolorem czerwonym, pomarańczowym lub szarym przedkładania karty lokalizacji pasażera, zwłaszcza od osób podróżujących samolotem, zgodnie z wymogami ochrony danych. Podróżni pełniący istotną funkcję lub ze specjalnymi potrzebami – np. pracownicy wykonujący zawody krytyczne, pracownicy przygraniczni i delegowani, studenci lub dziennikarze wykonujący swoje obowiązki – nie powinni być zobowiązani do poddania się kwarantannie.

Informowanie opinii

Komisja proponuje, aby państwa członkowskie co tydzień przekazywały państwom członkowskim i Komisji szczegółowe informacje na temat planowanych ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się lub znoszenia ograniczeń w podróżowaniu. Zmiany należy zgłaszać tydzień przed ich wejściem w życie.

Obywatele i przedsiębiorstwa potrzebują przewidywalności. Państwa członkowskie muszą dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować społeczne i gospodarcze skutki ograniczeń podróży. Powinno to obejmować przekazywanie społeczeństwu jasnych, wyczerpujących i terminowych informacji.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wirus
bezpieczeństwo
unia

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....